Hizmetlerimiz

Aile Hukuku

Aile hukuku; Türk Medeni Kanunu’nda kapsamlı bir şekilde düzenlenmiş olup, evlilik, hısımlık ve vesayet olmak üzere üç ana kısımdan oluşmaktadır. Evlilik hukuku kısmında, evlenme, boşanma, evliliğin genel hükümleri ve eşler arasındaki mal rejimleri, hısımlık kısmında; soybağının kurulması ve aile bölümleri, vesayette ise vesayetin düzeni, yürütülmesi ve sona ermesi konuları yer almaktadır. Aile hukukundan kaynaklı davalar kural olarak Aile Mahkemelerinde görülmektedir. Aile mahkemelerinin bulunmadığı yerleşim birimlerinde ise aile davalarına bakmakla Asliye Hukuk Mahkemeleri görevlidir.

. Boşanma Davaları
. Nafaka Davaları
. Mal Paylaşımı
. 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun
. Velayet Davaları
. Tanıma ve Tenfiz