Hizmetlerimiz

Bireysel Başvuru

Bireysel başvuru, temel hak ve özgürlükleri kamu gücünün işlem, eylem ya da ihmali nedeniyle ihlâl edilen bireylerin diğer başvuru yollarını tükettikten sonra başvurdukları istisnai ve ikincil nitelikte bir hak arama yolu.

Bireysel başvuru hangi durumlarda yapılabilir?
Yaşama hakkı, kişi hürriyeti ve güvenliği, işkence ve eziyet yasağı , hak arama hürriyeti, din ve vicdan hürriyeti mülkiyet hakkı, temel hak ve hürriyetlerin korunması gibi hakların ihlal edilmesi halinde kişi anayasa mahkemesine bireysel başvuru hakkını kullanabilir.