Hizmetlerimiz

Ceza Hukuku

Geçmişten günümüze dek en önemli hukuki sorunlardan bir tanesi, yasalarla suç olarak belirlenen topluma ve kişilere zarar verici hareketlerin tespiti ve cezalandırılmasıdır.  Ceza hukuku suçları tanımlayan, suçlar için öngörülen yaptırımları ve bu yaptırımların nasıl uygulanacağını gösteren hukuk alanıdır.


CEZA HUKUKUNUN AMACI NEDİR?
Devletin başlıca görevi hukuka dayalı bir seviye oluşturmak ve bunu devam ettirmektir. Devlet bu görevini koyduğu hukuk kuralları vasıtasıyla yerine getirir. Tüm hukuk kurallarının amacı, insanoğlu arasındaki ilişkileri düzenlemek ve böylece toplumun sulh ve seviye içinde yaşamasını sağlamaktır. Ceza hukukunun amacı da öteki hukuk disiplinleri benzer biçimde, kendi araçlarıyla bu genel amaca katkıda bulunur.