Hizmetlerimiz

Gayrimenkul Hukuku

Genel tanımı itibari ile değeri ve niteliği değişime uğramaksızın, bir yerden başka bir yere nakli mümkün olmayan mallara ‘gayrimenkul’ adı verilir. 4721 sayılı Medeni Kanunu’nun 704. maddesinde gayrimenkul kütük kaydına göre tanımlanmıştır. Kanuna göre ”taşınmaz mülkiyeti kapsamında yer alan araziler, tapu siciline ayrı bir sayfaya kayıt edilmiş haklar ile kat mülkiyeti kütüğünde yer alan bağımsız bölüme sahip kayıtlar” gayrimenkul olarak ifade edilir. Menkul ise, taşınabilir niteliğe sahip, ekonomik kıymet ifade eden ve paraya çevrilmesi ya da parayla ifade edilmesi mümkün olan kıymetli materyallere denir.

Tapu ve tescil davaları başta olmak üzere; istihkak davaları, kamulaştırma davaları, kira bedeli tespiti ve tescil davaları gibi uzmanlık gerektiren davalar bizim tecrübemize ait dava türlerindendir.