Hizmetlerimiz

İdare ve Vergi Hukuku

İdare hukuku, temeli anayasada belirlenen, idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören, kamuya tanınan üstünlük ve ayrıcalıklar ile bireye tanınan hak ve hürriyetlerin dengelenmesini sağlayan hukuk dalıdır.

Vergi yükümlülüklerini inceleyen hukuk birimi vergi hukuku olarak ifade edilir. Devlet ve devletin vatandaşları arasındaki vergi ilişkisi ve bireylerin vergi yükümlülükleri bu alanında ele alınmaktadır. Vergi; o devlette yaşayan vatandaşların en önemli vatandaşlık sorumlulukları arasında bulunur. Vatandaş, aldığı hizmetler karşılığında vergi ödeme yükümlülüğüne sahiptir. Usulsüzlükleri ve yaptırımları engellemek için de bu alan, bu hukuk disiplini kapsamında geçerli olan yasalar ile çerçevelendirilmiştir. Vergi hukuku alanı hem vatandaşların haklarını hem de devletin vatandaş üzerindeki haklarını ele almaktadır. Vergi borcu ile beraber bu konularda yapılacak olan işlemler ve izlenecek adımlar da bu disipline göre süreçlenmektedir.