Hizmetlerimiz

Miras Hukuku

Temelinde mülkiyet hakkı ve devamlılığı barındıran miras hukuku gerçek kişinin ölümü veya gaipliği halinde bu kişinin malvarlığının kimlere ve nasıl intikal edeceğini düzenleyen hukuk dalıdır.
 

Miras hukuku davaları;
Mirasçıların pay ve oranlarına ilişkin davalar,
Vasiyetnamenin iptali davası,
Tenkis davası,
Muris muvazaası davaları,
Terekenin tespiti davaları,
Mirasçılıktan çıkarma iptal davaları,
Ortaklığın giderilmesi davası,
Mirasın denkleştirilmesi davası,
Miras sözleşmesinin iptaline ilişkin davalar,
Terekenin tespitine ilişkin davalar,
Reddi miras davaları,
Mirasın reddi kararının iptaline ilişkin davalar olarak örneklendirilebilir.