Hizmetlerimiz

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku, hukukun ticaretle ilgili tüm mevzuatı kapsayan alt dalıdır. Tüccarlar, bireyler ve işletmeler arasındaki ticari ilişkileri, alışverişi ve ticari tarafların haklarını düzenler.

Ticaret Hukuku Alanları Nelerdir?
Ticaret Hukuku kapsamında görülen ticaret davaları, asliye ticaret mahkemeleri ve asliye hukuk mahkemelerinde görülmektedir. Bu kapsamda ticaret hukukunun alanları; şirketler hukuku, ticari işletme hukuku, taşıma hukuku, kıymetli evrak hukuku, deniz ticaret hukuku, sermaye piyasası hukuku, fikri mülkiyet hukuku, rekabet hukuku, sigorta hukuku gibi hukuk dallarıdır.